N.D.JAPAN ACADEMY 日本語学校
N.D.JAPAN ACADEMY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

E-MAIL: INFO@NDJAPAN.SAKURA.NE.JP

HOTLINE: (+81)58-262-5037

Du học Nhật Bản định hướng một con đường

Cùng nhau định hướng du học Nhật Bản

Nhiều người vẫn hỏi tại sao Thanh Giang đang làm về công tác tư vấn du học lại đi viết nên sự thật khắc nghiệt của du học Nhật Bản? Tại sao không dấu những thực trạng đó đi? Tại sao không tô lên những mảng mầu sáng cho việc du học Nhật Bản? Sao không vẽ lên những bức tranh thật đẹp để nhiều người nhìn vào là muốn đi ngay? Qua bài viết này Thanh Giang xin tâm sự cùng các bạn để chúng ta cùng nhau định hướng một con đường đi đúng đắn cho tương lai lâu dài và hiểu hơn mục đích của Thanh Giang làm về du học này là gì. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của Thanh Giang, nó không hoàn toàn đúng mà chỉ là một chút gợi ý để các bạn cùng đọc và suy ngẫm cho hướng đi của mình.

Các bạn đều biết rằng thế kỳ 21 là thế kỷ của công nghệ cao. Ngày nay máy móc đã giúp con người giải quyết hầu như tất cả các công việc có thể quy trình hóa một cách tuyến tính, lúc này phần việc chính mà con người cần giải quyết sẽ tập trung vào khả năng phản biện vấn đề, tính sáng tạo vốn là những việc mà máy móc không thể làm được.