N.D.JAPAN ACADEMY 日本語学校
N.D.JAPAN ACADEMY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

E-MAIL: INFO@NDJAPAN.SAKURA.NE.JP

HOTLINE: (+81)58-262-5037

Nội dung giờ học

  1. THỜI GIAN HỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6

Lớp buổi sáng từ   9:00 – 12:30

Lớp buổi chiều từ  13:00 – 16:30

 

Số lượng thời gian của khóa học 2 năm như sau:

 

Tên môn học Tài liệu giảng dạy chính Văn tự/ từ ngữ Ngữ pháp Đọc hiểu Nghe hiểu Đối thoại Viết văn Hoạt động
Số giờ học 710 giờ 340 giờ 192 giờ 64 giờ 74 giờ 80 giờ 40 giờ 60 giờ
  • Số lượng thời gian học của năm 1 là 780 giờ, năm 2 là 780, tổng cộng thời gian học là 1560 giờ

 

  1. Sơ cấp I 3 tháng

MỤC TIÊU
・Chữ Hiragana. Katagana, phát âm và nghe
・Nghe phân biệt phát âm đúng trong tiếng Nhật
・Ngữ pháp cơ sở, cấu trúc câu
・Cách chia động từ, vận dụng tính từ và trợ từ

NỘI DUNG GIẢNG DẠY
Chữ Hiragana. Katagana, phát âm và nghe Mẫu câu, cấu trúc câu đơn giản

SÁCH GIÁO KHOA
Tiếng Nhật cho tất cả mọi người I và các loại sách khác

 

  1. Sơ cấp II 3 tháng

MỤC TIÊU
・Sử dụng những mẫu câu đã học, phát triển khả năng diễn xuất ý
・Thực hành thành thạo hội thoại hàng ngày

・Làm quen với cấu trúc câu dài cơ bản
NỘI DUNG GIẢNG DẠY
Chữ Hán: 400 chữ
Khả năng đọc những cấu trúc phức tạp, câu hợp và khả năng làm văn

SÁCH GIÁO KHOA
Tiếng Nhật cho tất cả mọi người II và các loại sách khác

 

  1. Trungcấp I 6 tháng

MỤC TIÊU
・Hiểu phân biệt được văn nói và văn viết
・Đọc và viết những câu văn phức tạp, dài
(Mục tiêu trình độ Tiếng Nhật N2)

NỘI DUNG GIẢNG DẠY
Chữ Hán: 1000 chữ
Nâng cao năng lực mẫu câu, cấu trúc câu, làm văn trình độ trung cấp

SÁCH GIÁO KHOA
Kết hợp nhiều loại sách giáo khoa đa dạng

 

 

  1. Trung cấp II 6 tháng

MỤC TIÊU
・Hiểu được tivi và báo chí
Diễn đạt chính xác những điều mình cần nói
・Hiểu được những câu có biểu hiện nhiều hàm ý
(Mục tiêu trình độ Tiếng Nhật N1)

NỘI DUNG GIẢNG DẠY
Chữ Hán: 2000 chữ
Tăng vốn từ, đọc hiểu câu văn dài, tiểu luận , thành ngữ, Bắt đầu luyện thi

SÁCH GIÁO KHOA
Cùng học tiếng Nhật từ trung cấp đến cao cấp, học tiếng Nhật cao cấp và các loại sách khác

 

  1. Cao cấp 6 tháng

MỤC TIÊU
・Có thể đọc được báo, tạp chí…
・Hiểu được bài giảng ở trường Đại học

NỘI DUNG GIẢNG DẠY
Luyện tập diễn đàn , thảo luận, các bài phát biểu…
Nâng cao năng lực đọc hiểu trình độ cao,chỉ đạo luận văn
Chuẩn bị hoc lên

SÁCH GIÁO KHOA
Tài liệu từ báo chí, tivi, tiểu thuyết…và các loại sách nâng cao khác.

 

 

Đây là mẫu hình sách và lớp học tham khảo}