N.D.JAPAN ACADEMY 日本語学校
N.D.JAPAN ACADEMY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

E-MAIL: INFO@NDJAPAN.SAKURA.NE.JP

HOTLINE: (+81)58-262-5037

Lịch trình sự kiện trong năm

  • Năm học chia thành 4 học kỳ, mỗi học kỳ 3 tháng. Mỗi học kỳ có bài kiểm tra giữa kỳ và bài kiểm tra cuối kỳ.

 

Học kỳ 1 1 / 4  đến  30 / 6
Học kỳ 2 1 / 7  đến  30 / 9
Học kỳ 3 1 / 10  đến 31 / 12
Học kỳ 4 1 / 1  đến  13/ 3

 

  • Mỗi học kỳ nhà trường đều tổ chức một lần các hoạt động ngoại khóa như ăn uống tự chọn, du lịch đi bộ đường dài, tiệc Giáng Sinh, đi du lịch nhân dịp tốt nghiệ..
  • Cuối và trong mỗi học kỳ đều có kỳ nghỉ dài Xuân,hè,thu,đông.

 

  BẢNG KẾ HOẠCH DỰ ĐỊNH TRONG NĂM HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
Tháng 4 Lễ nhập học cho học sinh mới. Hướng dẫn nhập học. Bắt đầu học kỳ 1. Kỳ nghỉ xuân Ngắm hoa
Tháng 5 Hướng dẫn kỳ thi du học sinh. Kỳ nghỉ tuần lễ vàng Dã ngoại mùa xuân
Tháng 6

 

Thi học kỳ 1. Kỳ thi du học sinh lần thứ nhất. kỳ nghỉ chuyển học kỳ mới  
Tháng 7 Bắt đầu tiết học học kỳ 2. Bài thi tiểu luận. Kỳ thi năng lực Nhật ngữ lần thứ nhất. Dã ngoại mùa hè
Tháng 8 Kỳ nghỉ hè 30 ngày. Bắt đầu tiết học vào tuần cuối Xem pháo hoa
Tháng 9 Thi học kỳ 2. Hướng dẫn kỳ thi du học sinh lần 2  
Tháng 10 Bắt đầu tiết học học kỳ 3.  
Tháng 11 Kỳ thi du học sinh lần thứ 2  
Tháng 12 Kỳ thi năng lực nhật ngữ lần 2. Hướng dẫn định hướng tương lai. Thi học kỳ 3. Kỳ nghỉ đông Tiệc giáng sinh
Tháng 1 Bắt đầu tiết học học kỳ 4  
Tháng 2 Bài thi tiểu luận.  
Tháng 3 Kỳ thi học kỳ 4. Lễ tốt nghiệp. kỳ nghỉ xuân Tiệc tốt nghiệp